جریانات سیاسی نباید ابزار و سرباز دشمن شده و ایفای نقش کنند/ برخورد با فعالین سیاسی و فرهنگی متصل به معاندین حق جمهوری اسلامی است

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: برخورد تند و قاطع با جاسوس ها در همه دنیا رویه مرسومی است؛ موضوعات امنیتی تعارف بردار نیست.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به دستگیری چند عنصر سیاسی و فرهنگی وابسته به معاندین گفت: برخورد قاطع امنیتی و قضایی با این افراد حق جمهوری اسلامی ایران است زیرا آنها با دستگاه های جاسوسی بیگانه همراه شده بودند.

|

منبع

انتهای پیام/

عضو هیات رئیسه مجلس در پایان از جریانات سیاسی خواست مراقبت لازم را داشته باشند و از ترحم جمهوری اسلامی سوءاستفاده نکنند تا خدای نکرده ابزار دست دشمن نشده و اعضایشان سرباز معاندین نشوند.

سلیمی گفت: چند جاسوس هسته ای در کشورمان دستگیر شدند و حتی برخی دیپلمات های خارجی در کشورمان عنصر نامطلوب خوانده شدند؛ نباید با این افراد که با علیه جمهوری اسلامی اقدام می کنند مماشات کرد و برخورد قاطع و محکم و تند با آنها لازم و حتمی است.

عضو هیات رئیسه مجلس در گفت و گو با برنا: