جریان مکاتبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ساترا چیست؟

اختصاصی برنا؛

منبع

همچنین در این نامه تاکید شده است که در سال ۱۳۹۸ بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور صادر شده است و وفق آن محاکم قضایی موظف شده‌اند که مسئولیت صدور پروانه فعالیت و تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را بر عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برشمارند.