جزئیات جدید از علت آتش سوزی بیمارستان گاندی؛ اتصالی کابل برق علت شروع حادثه بود


جزئیات جدید از علت آتش سوزی بیمارستان گاندی؛ اتصالی کابل برق علت شروع حادثه بودمنبع

بخوانید:  باز کردن این در ۴ ماه طول کشید+عکس