جزئیات جدید از نزاع باغ شاهزاده ماهان کرمان/ ۲ تن از متهمین حادثه بازداشت شدند



جزئیات جدید از نزاع باغ شاهزاده ماهان کرمان/ ۲ تن از متهمین حادثه بازداشت شدند

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف