جزییات فرآیند ویژه‌ای که شهید رئیسی برای انتخاب مدیران دولت درنظر گرفتند به روایت سخنگوی دولتسخنگوی دولت در دانشگاه تربیت مدرس:
شهید رئیسی در ابتدای انتخاب خودشان به عنوان رئیس‌جمهور، با مرحوم دکتر عادل آذر که عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس بودند، مأموریت دادند که در رأس یک کارگروه پنج نفره، شاخصه‌ها و فرآیند انتخاب اعضای دولت و منصوبان رییس‌جمهور را بنابر صلاحیت‌های شخصی، علمی و مدیریتی طراحی کردند.
مشابه همین فرآیندی که برای جذب هیأت علمی داریم، در دولت طراحی شد تا با مصاحبه با افراد مطرح، چند نفر به رئیس‌جمهور معرفی شود و دست آخر نیز خود ایشان با نفرات برتر مصاحبه می‌گرفتند.منبع

بخوانید:  دعوت امام جمعه و استاندار قزوین از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس