جشنواره خرمای کلوته آغازی برای توسعه جنوب کرمانآیا این خبر مفید بود؟


رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: امیدواریم برگزاری دومین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب کرمان آغازی بر تفکر سیستمی برای توسعه شهرستان های جنوب استان باشد.


|

منبع

طبیب زاده، با تاکید بر کشت جایگزین و بهره وری در مصرف آب برای کشاورزی اقتصادی در جنوب استان، بیان کرد: اتاق کرمان در سال 98 تصمیم گرفت با انجام فعالیت هایی مانند برگزاری همایش ها و جشنواره های مختلف و راه اندازی پایگاه تجاری در روسیه و سفر تجار کشاورزی جنوب به این کشور، صادرات را توسعه دهد که در بخش خرمای کلوته این اتفاق افتاده است.رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: حداکثر صادرات خرمای کلوته کشور 30 هزار تن است که هنوز تا 70 هزار تن خرمای کلوته تولیدی جیرفت هم فاصله بسیاری دارد که باید برای افزایش صادرات این محصول بیشتر چاره اندیشی شود.

بخوانید:  پروانه ساخت «هم‌آهنگ» بهروز شعیبی صادر شد

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف