جشن وصال


Najme Jahantighجشنواره ازدواج زوجین جامعه روستایی استان گلستان با مرکزیت روستای «یساقی» با عنوان «جشن وصال» به همت مجمع توسعه و ترویج ازدواج جوانان با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و تحکیم بنیان خانواده برگزار شد.منبع