جلسه‌ای که اشک‌ مخبر را درآورد!
نشست معاون اول رئیس‌جمهور با خانواده‌های بیماران اوتیسم

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورتِ غربالگریِ کودکان زیر ۷ سال با همکاری وزارت بهداشت تاکید کرد.

پوشش بیمه‌ای بیماران اوتیسم برای کاهش هزینه‌های درمان و توانبخشی اهمیت اساسی دارد.منبع

بخوانید:  جلوگیری از خروج ارز از کشور با کاتالیست‌های آلومینا!