جلسه ستاد ملی جمعیت با حضور رییس جمهور

جلسه ستاد ملی جمعیت با حضور سید ابراهیم رییسی رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد .منبع

بخوانید:  اقدامات توسعه‌ای متروی تهران برای۱۴۰۳