جلسه شورای عالی فضایی
جلسه شورای عالی فضایی ،عصر امروز با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و با حضور اعضا در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.منبع

بخوانید:  بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی، «مشاور مولوی عبدالحمید»