جلسه شورای ورزش استان با حضور استاندار تهران

Amin Atarnejad


تاریخ:

منبع جلسه شورای ورزش استان با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران و علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان و با تقدیر از ۱۰ مدال آور ۷ رشته ورزشی تهرانی در محل استانداری تهران برگزارشد.