جلوگیری از کشت دوم در مزارع کشاورزی نهاوند باقدرت اجرا شود/چاه‌های غیرمجاز آسیب بزرگ برای بشریت است


فرماندار نهاوند: جلوگیری از کشت دوم در مزارع کشاورزی نهاوند باقدرت اجرا شود/چاه‌های غیرمجاز آسیب بزرگ برای بشریت است

منبع


|