جمهوری اسلامی وام دار هیچ کشوری نیست

انتهای پیام

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

جمهوری اسلامی وام دار هیچ کشوری نیست

منبع