جنایت تروریست‌های داعشی امشب در جوانرود


به خانه‌ای که زن و بچه‌ در آن است با کوکتل مولوتف و نارنجک دست‌ساز حمله میکنند .
از ثانیه ۳۰ به بعد صدای جیغ و فریاد زن و بچه از خانه به گوش میرسد .
صاحب خانه هم از ترس و میان آتش از خانه‌اش بیرون می‌آید و او را مجبور میکنند که شعار ضد نظام دهدمنبع