"جنگل دیزمار" کجاست؟


“جنگل دیزمار” مرکزی بین روستای برازین و اردشیری استان آذربایجان شرقی است.منبع

بخوانید:  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از اصلی ترین ابزار مقابله با تهاجم فرهنگی است