جهانبخش بعد از ۱۳ سال با سرمربی ایرانی


اتفاقی که سال‌هاست با توجه به حضورش در خارج از ایران برای او نیفتاده و مدت‌هاست با مربی ایرانی کار نکرده است. آخرین مربی ایرانی او در رده باشگاهی در سال ۹۰ و در تیم داماش گیلان بود و او اکنون بعد از ۱۳ سال تجربه همکاری با یک مربی ایرانی دیگر را خواهد داشت. در آن دوره فیروز کریمی و افشین ناظمی هدایت داماش را عهده‌دار بودند.


جهانبخش بعد از ۱۳ سال با سرمربی ایرانی

وینگر تکنیکی و موفق ایران با رفع سرماخوردگی آماده دومین جدال تدارکاتی ایران در فیفادی می‌شود.


|