جوابیه رسانه‌ای ترویج فرهنگ و زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی کشور

انتهای پیام/

ج: مواجهه هوشمندانه و ارتقاء سرمایه اجتماعی سیاست ها

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و کارگروه ویژه آن با در نظر گرفتن شرایط خاص جدید جامعه و آرایش جدی دشمن در ضربه زدن به روحیه حیاء در جامعه ما، به جهت تمرکز بر صیانت از خانواده و آرامش جنسی جامعه، که طبعا با سبک زندگی و  زیست عفیفانه محقق می شود، به همه نهاده های حیا در سطح جامعه مانند مدیریت نگاه و مصرف رسانه ای، منظر و ساخت شهری و معماری، مراقبت بر روابط، ازدواج بهنگام، پوشاک آراسته و… توجه نموده است. کارگروه یا قرارگاه زیست عفیفانه با عزمی راسخ به دنبال تحقق مفاهیم کلان ذیل می باشد:

منبع

الف: تحصیل تفاهم اجتماعی برای اعمال قوانین بدیهی و لازم الاجرا و بایسته های رفتاری مردان و زنان

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص ترویج فرهنگ و زیست عفیفانه جوابیه رسانه‌ای داد.

بر این اساس راهبردهای مختلفی در شورا و در تعامل تام با نخبگان و متولیان این عرصه طراحی شده که با همیاری و مسئولیت اجتماعی رسانه ها قابل پیگیری و اجرا خواهد بود. بی شک توفیق این راهبردهای مترقی منوط به توسعه کنشگری عام و فعالیتهای مردمی هوشمند و البته بار فعال شدن نظم و نظارت اجتماع پایه، محله پایه و خانواده پایه در موضوع حجاب و حیا می باشد.


جوابیه رسانه‌ای ترویج فرهنگ و زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی کشور