حال و هوای شب دوم محرم در محله نامجو


Matin Ghasemi

عزاداران حسینی در محله نامجو تهران به عزاداری و سینه زنی پرداختند.منبع