حدود هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن باید به استان برگشت داده شود

استاندار کرمان گفت: حدود یک هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن باید به استان برگشت داده شود و این مسئله را طی نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام و درخواست می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌خواهیم که سهم ۱۵ درصد وصولی ۶ ماه اول را به استان برگشت داده شود‌.


فداکار بیان داشت: در حوزه صنعت و معدن بسیاری از مشاغل جنبی و پایین دستی در استان می‌توان راه‌اندازی کرد تا نیاز داخل را برطرف کند.

انتهای پیام


استاندار کرمان: حدود هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن باید به استان برگشت داده شود

منبع