حرکت جنجالی نیکلاس کیج در پی اعتصاب بازیگران هالیوود

منبع

در حالی که اکثریت قریب به اتفاق بازیگران مهمان جشنواره فنتیژیا را چهره‌های کانادایی تشکیل می‌دهند با این حال این سوال مطرح است که آیا اعضای خارجی یا غیرعضو در انجمن بازیگران به دلیل حمایت از اعتصاب این انجمن در این جشنواره شرکت خواهند کرد یا خیر؟

با همه اینها جشنواره فانتزی جشنواره‌ای نیست که به شدت به ستاره وابسته باشد، هر چند منتفی شدن حضور کیج ناامیدی بزرگی برای طرفداران جشنواره ایجاد می‌کند.حرکت جنجالی نیکلاس کیج در پی اعتصاب بازیگران هالیوود


|