حرکت مقتدرانه دادستانی کرمان در طرح ویژه مبارزه قاطع با زمین خواری/رفع تصرف بیش از ۳۵ هکتار اراضی ملی و کشاورزی حاشیه شهر کرمان

سالاری تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه تاکید داشته اند که چنانچه در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری مصروف می‌شد، امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فرسایش خاک و زمین و خشکسالی مواجه نبودیم و اقدامات مذکور در راستای مسوول سازی و حساس سازی مسوولان مربوطه انجام شده است.

مدعی العموم در استان کرمان اظهارداشت: با توجه به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست، این دادستانی در جهت حفاظت و صیانت از منابع ملی و محیط زیست اقدامات مذکور را به صورت انقلابی و خارج از نوبت انجام داده است.

منبع