حساب دستگاه های دولتی را از ۲۵۰ هزار حساب به ۶ هزار حساب کاهش دادیم

محمد باقر قالیباف، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی:

ما اگر خود تحریمی را در داخل حل نکنیم نمی توانیم تحریم های خارجی را رفع کنیم. انضباط مالی در دولت بسیار مهم است.

بیش از ۲۵۰هزار حساب دستگاه های دولتی بود که در این مجلس با مصوبه ای تمامی این حساب ها به  پنج الی شش هزار حساب تبدیل شد.

همه دولت ها در پایان سال کسری برای پرداخت حقوق داشتند اما با این برنامه ما دولت در سال گذشته بیش از ۱۹۰همت در خزانه داشت. 

از بحث شانگهای و توافقات روسیه استفاده نکردیم . باید عملیات کنیم و  این تحول را ایجاد کنیم در قانون برنامه همه این ظرفیت هاست.منبع

بخوانید:  بررسی کرایه وسایل نقلیه عمومی درجلسه امروز شورای شهر