حساسیت به خرج دادیم تا کار اصولی و ماندگار در استادیوم آزادی انجام شود

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع

معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در گفتگو با روابط عمومی گفت: از مهرماه سال گذشته طبق دستور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان بازسازی و بهسازی مجموعه بزرگ آزادی را در دستور کار قرار دادیم. کارهای مطالعاتی متعددی در این زمینه انجام شد و سعی کردیم که موارد موجود را اولویت بندی کنیم.