حسینی با مجموع رکورد ۲۲۱ کیلوگرم به کار خود پایان داد

منبع

بخوانید:  دیوانگی عجیب برای مسی!+ تصویر