حضور بیش از 150 فعال اقتصادی در حوزه فناوری های نوین در همایش تخصصی گمرک در فاوا

منبع

بخوانید:  راه اندازی بیش از ۳۰ دستگاه آشکارساز (X_RAY) در گمرکات در سالجاری/ فعال سازی و توجه به دیپلماسی گمرکی از پیش شرط های بهبود وضعیت اقتصادی