حضور خبرنگاران در دور سوم قرار خدمت شهرداری تبریز


|

منبع

حافظ‌زاده با بیان اینکه برنامه تبریزیم سه روز در هفته  از شبکه استانی سهند پخش می شود، افزود: این برنامه بهترین فرصت برای ارائه عملکرد مدیران شهرداری و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است چرا که روابط عمومی‌ها نقش مهمی در ایجاد پل ارتباطی برای پیگیری مطالبات و معضلات شهری دارند.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف