حضور رئیس جمهور در نیویورک فرصتی برای توسعه روابط خارجی ما با سایر کشورها است

منبع

بخوانید:  گل دوم استقلال به نساجی با گل به خودی علیرضا ابراهیمی