حضور مجتبی امینی دبیر جشنواره در سومین روز جشنواره فیلم فجرمنبع