حضور محسن یوسفی در خبرگزاری برنا


تاریخ:

منبع


عکاس:


سارا عبدالهی


|

Sara Abdollahi

محسن یوسفی بازیکن سابق استقلال در خبرگزاری برنا حضور یافت و با خبرنگار ورزشی این مجموعه گفتگو کرد .