حضور مدیرعامل خبرگزاری برنا در همدان

محمد امین میرزایی مدیر عامل خبرگزاری برنا با حضور در دفتر برنا در همدان با پرسنل خبرگزاری دیدار و گفتگو کرد.منبع

بخوانید:  مسیر آینده تجارت صنعتی ایران با حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی متحول می شود