حضور معاون وزیر ورزش در اصفهان و افتتاح پروژه های ورزشی


تاریخ:

منبع

Ehsan Hosein Abadi

سید محمدرضا پولادگر معاون وزیر ورزش در سفر دو روزه به اصفهان چندین پروژه های ورزشی را افتتاح کرد .