حضور هواداران تیم پرسپولیس مقابل پاویون فرودگاه امام خمینی (ره)

منبع

بخوانید:  ممنوع شدن یک ماهه تردد در بلوار آیت الله خامنه ای در شهر قزوین