حضور هیات رسانه‌ای پاکستان در خبرگزاری برنا


تاریخ:

منبع


عکاس:


سارا عبداللهی


|

Sara Abdollahi

هیات رسانه‌ای پاکستان که با هدف تقویت ارتباطات فرهنگی، مردمی و ارتقاء همکاری‌های مطبوعاتی با جمهوری اسلامی ایران در تهران حضور دارند از خبرگزاری برنا بازدید کردند.