حضور پرشکوه مردم آذربایجان شرقی در مراسم خاکسپاری استاندار شهید مالک رحمتی


حضور پرشکوه مردم آذربایجان شرقی در مراسم خاکسپاری استاندار شهید مالک رحمتیمنبع