حضور چشمگیر محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان

از میان ۲۱۴۱ محقق ایرانی، تعداد ۴۳ پژوهشگر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فهرست یکساله حضور دارند.

خبرگزاری برنا؛ فهرست ۲۰۲۳ دانشگاه استنفورد تحت عنوان پژوهشگران پراستناد ۲ درصد جهان منتشر شد. از میان ۸۷۱ محقق در گزارش کل دوره آکادمیک (استنادات دریافتی از سال ۱۹۹۶ به بعد)، ۳۱ پژوهشگر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور دارند.
اساتید پراستناد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس استنادات دریافتی کل دوره آکادمیک: مهدی دهقان، زهرا شریعتی‌نیا، محمدحسن مرادی، محمدرضا اسلامی، محمدرضا حاج‌محمدی، مجید منتظر، مختار آرامی، گئورک قره پتیان، علی اکبر رمضانیانپور، کامران دهقانی، فریدون مقدس نژاد، مصطفی کشاورز مروجی، علی کارگری، محمد حسین فاضل زرندی، محمد محمدی اقدم، محمدمهدی علی نیا، مرتضی محمدی اردهالی، حسین حسینی تودشکی، علی اکبر مرآتی، بهروز وحیدی، محمدرضا میبدی، محمد زمان کبیر، حسن قاسمی، محمد یاوری، مهدی ایران نژاد، مجتبی میرسلیم، مرتضی اصانلو و اسکندر کشاورز علمداری هستند.

این پروژه که با همکاری الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد انجام شده است از طریق تحلیل استنادی داده‌های پایگاه اسکوپوس شاخصی تحت عنوان “شاخص استنادی مرکب” معرفی کرده است.
انتهای پیام/منبع

اساتید پراستناد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس استنادات دریافتی یکساله: مهدی دهقان، زهرا شریعتی نیا، مجید منتظر، محمدرضا اسلامی، علی اکبر رمضانیانپور، سجاد جعفری، امیر احمدی جاوید، محمدحسن مرادی، مصطفی عباس زاده، گئورک قره پتیان، فریدون مقدس نژاد، مختار آرامی، الهه کوثری، مصطفی کشاورزمروجی، علی کارگری، محمد ربیعی، محمد محمدی اقدم، اردشیر هزارخانی، مجتبی صدیقی، محمدحسین فاضل زرندی، سید هژیر بهرامی، حیدرعلی طالبی، زاهد احمدی، مجید عبدوس، بهروز وحیدی، کامران دهقانی، مهدی ایران نژاد، محمدرضا حاج محمدی، سعید صابر سمندری، حسن قاسمی، رضا حسینی ابرده، مرتضی اصانلو، مجتبی میرسلیم، بهرام رضایی، حسین شاهوردی و اسکندر کشاورز علمداری است.

بخوانید:  مطالبات و درخواست‌های دانشجویان پیگیری می‌شود