حضور کم رنگ ایران در بزرگترین نمایشگاه بین المللی هندفقدان حمایت دولتی و تعرفه گمرکی بالا حضور شرکت‌های تجاری ایران را در بزرگترین نمایشگاه بین المللی هند بسیار کم رنگ کرد.منبع