حفاظت از داده ها با دستگاه جی پی اس جدید

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف