حفظ ۳ هزار فرصت شغلی با تلاش مجموعه قضایی گلستان

منبع

آسیابی بیان کرد: در حوزه صیانت از حقوق عامه در بخش حقوق سلامت کارهای مطلوبی انجام شد و دو مرکز آنژیوگرافی در غرب و شرق استان با حمایت دستگاه قضا، راه اندازی شده است.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

حفظ ۳ هزار فرصت شغلی با تلاش مجموعه قضایی گلستان

وی ادامه داد: در موضوع پتروشیمی هم کار بزرگی انجام شد  و امروز با تعهدحقوقی که برای سرمایه گذار جدید ایجاد شده است به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود. 

 


|