حقاقی درباره قدیمی‌ترین جلبک های سبز

منبع

به گزارش خبرنگار گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛  محققان روی فسیل‌هایی مطالعه کردند که قدمت آن‌ها به بیش از ۵۴۱ میلیون سال پیش، یعنی اواخر دوره اِدیاکاران (نام یکی از دوره‌های زمین‌شناسی، ۶۳۵ میلیون سال تا ۵۴۱ میلیون سال پیش) می‌رسد.