حل مشکلات گمرک قم نیازمند پیگیری جدی مدیران استان در سطح ملی است

منبع

استاندار قم: حل مشکلات گمرک قم نیازمند پیگیری جدی مدیران استان در سطح ملی است

وی با تاکید بر اینکه در این طرح باید نیازها و موانع نیز به طور کامل مشخص شود، خاطرنشان کرد: حداکثر تا هفته آینده باید تمام مسائل و نیازهای کلان گمرک قم آماده شود تا در سفری به تهران به دنبال پیگیری آن باشیم.|