حمایت از فوتبالیست‌های جوان و مستعد بوشهر در برنامه‌ام قرار دارد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

وی افزود: با توجه به اینکه در سال های اخیر برخی از بازیکنان جوان و مستعد در تیم‌هایی مانند ایرانجوان و شاهین به دلیل برخی مشکلات و اختلاف‌های مدیریتی قربانی می‌شدند، اکنون سعی داریم با حمایت موثر شرایطی ایجاد شود تا بازیکنان شایسته حق خود را از فوتبال بگیرند.

بخوانید:  بی رحم مثل پوست شیر


طارمی: حمایت از فوتبالیست‌های جوان و مستعد بوشهر در برنامه‌ام قرار دارد