حمایت از نخبگان را از طریق اثربخشی و اشتغال آنان در پروژه های کلان ملی و پیشران دنبال می کنیم

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: بزرگترین حمایت از نخبگان این است که بتوانیم برای آنها از طریق پروژه های کلان ملی و پیشران، زمینه اشتغال و فرصت اثربخشی ایجاد کنیم.


منبع

وی ادامه داد: بسیاری از این نخبگان به دلیل مسائل پیش آمده در صنعت انرژی هسته‌ای و کم مهری های دوره گذشته از این حوزه جدا شدند اما شرکت هایی را در زمینه تجهیزات پزشکی و نفت تاسیس  کرده و محصولاتی را با دانش فنی حاصل از سانتریفیوژ و رادیو دارو تولید می کنند.

بخوانید:  تاریخ برای گولسیانی تکرار شد!


آیا این خبر مفید بود؟


معاون علمی رئیس جمهور: حمایت از نخبگان را از طریق اثربخشی و اشتغال آنان در پروژه های کلان ملی و پیشران دنبال می کنیم


|