حمایت های بزرگی از فعالیت های دانش بنیان و اشتغال آفرین در حال رقم خوردن است

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف