حمله وحشیانه افراطیون هندو به دو مسلمان

در سه کیلومتری اقامتگاه وزیران ارشد در بوبانشوار هند، یک گروه افراطی هندو به‌طور وحشیانه‌ای به دو جوان مسلمان که با طناب بسته شده بودند، حمله کردند و در حالی که شعار هندوها را سر می‌دادند، آنها را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.منبع

بخوانید:  "آه سرد" و یک انتقام در جشنواره فجر