حمله گرگ به ۳ شهروند همدانی

 

 


آیا این خبر مفید بود؟

منبع

گرگ در محلات مهدیه، مدرس و بعثت به سه شهروند همدانی حمله کرد