حمل و نقل عمومی در اراک به مدت سه روز رایگان است

منبع

بخوانید:  انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر ورامین