حمید سجادی: نباید از چرخه پیشرفت دنیا عقب بمانیم

وزیر ورزش و جوانان گفت: نگاه دکتر رییسی و مجموعه دولت سیزدهم نگاه حمایتی از ورزش کشور است و همه درتلاش هستند که بهترین اتفاقات در این حوزه رخ دهد. در جلساتی نیز که به اتفاق آقای خسروی وفا خدمت رییس جمهور رسیدیم توصیه‌های بزرگواران بر این است که به بهترین شکل درخدمت جامعه ورزش و قهرمانان باشیم.منبع