حمید مطهری به سیم آخر زد!

پیراهن نساجی برای چند بازیکن نساجی گشاد است؛ این جمله ای کلیدی حمید مطهری پس از شکست سنگین برابر پرسپولیس در نشست خبری مطرح کرد.





منبع

انتهای پیام // 


حمید مطهری به سیم آخر زد!