حکم الزام به فروش ۶۶ تن شکر صادر شد

حکم الزام به فروش ۶۶ تن شکر صادر شد

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف