حکم حبس برای عامل غیرمجاز ساخت و ساز ارگ تاریخی بلقیس اسفرین صادر شد

منبع

بخوانید:  آماده اجرای طرح ساماندهی وانت بارها به صورت پایلوت در قزوین هستیم